Velkommen til Advokat Stig Nilsen MNA

Advokatfirmaet Stig Nilsen AS er en del av Advokatfellesskapet Falch som holder til sentralt i Bergen sentrum.

Dersom du har vært utsatt for en yrkesskade eller trafikkulykke, så har du normalt krav på å få dekket kostnader til at advokat bistår deg i din sak.

 

Det er viktig å ha en advokat som har erfaring med personskadeerstatning da dette er et komplisert emne hvor man møter saksbehandlere med spesialkunnskap på selskapssiden.

 

Nilsen har gjennom erfaring siden 2002, både fra selskapssiden og skadelidtsiden, meget god kunnskap om forsikringsoppgjør. Dette sikrer at du får den erstatningen som du har krav på.

 

Advokat Stig Nilsen legger stor vekt på profesjonell og personlig oppfølging av hver enkelt klient. «Din sak er mitt ansvar.»

 

Tilbyr kostnadsfri første konsultasjon og gratis vurdering av sak.

Se gjerne eksempler fra erstatningsoppgjør under "Nyheter".

 

Telefon: 55 90 45 60/958 15 090

Mail: nilsen@falchadvokatene.no

Kontakt:

Org.nr. 916 571 429 

Strandkaien 2A Pb. 553 Sentrum
5806 Bergen

Adresse: