Utvalgte eksempler fra praksis

En kvinne (f. 1981) var utsatt for en trafikkulykke i 2011 og pådro seg skader i ankel, nakke og hode. Hun var sykemeldt i ett år før hun gikk over på AAP. I 2019 fikk hun innvilget 100 prosent uføretrygd fra NAV.

If Skadeforsikring var ansvarlig forsikringsselskap. Ett...

En dame (f. 1960) var i 2017 utsatt for en yrkesskade i sitt arbeide på et kommunalt sykehjem. Etter en sykemeldingsperiode forsøkte hun seg igjen i arbeid, men det viste seg at det ikke var mulig å fortsette i arbeidet med skaden. Hun gikk over på AAP etter endt sykep...

En dame (73) ble skadet i en trafikkulykke. Sparebank1 forsikring (nå Fremtind) ga henne et tilbud om endelig oppgjør i saken på kr 140 000. Hun kontaktet advokat Stig Nilsen. Etter en gjennomgang av hennes situasjon kom det frem at selskapet ikke hadde tatt høyde for...

En daglig leder i et firma i Bergen falt ned fra en stige og skadet seg. Ulykken inntraff idet han skulle rense sluk på taket av kontorbygningen hvor firmaet leide sine lokaler. Gjensidige avviste ansvar under henvisning til at det ikke ligger under daglig leder sin st...

I en yrkesskade inntruffet i 2013  ble en mann truffet av felgplate fra et lastebildekk. Han ble påført en hodeskade og skader i ansiktet. Han ble sykemeldt og fikk senere AAP fra NAV. Medisinsk invaliditet ble i en spesialisterklæring fastsatt til 45 prosent. Han fors...

En mann fra Palestina ble alvorlig skadet i en trafikkulykke i Bergen. Han fikk store hodeskader og lammelser og er varig 100 prosent pleietrengende. Han var ikke i arbeid på skadetidspunktet og det var uenighet knyttet til sannsynlighet for om han ville ha kommet i in...

Etter en trafikkulykke i 2013 fikk skadelidte beskjed om at hun ikke hadde krav på erstatning, da hun sannsynligvis ikke ville ha kommet i arbeid tenkt skaden borte. Hun kunne ikke vise til fast inntekt av betydning før skaden. Advokat Nilsen ble engasjert og fremsatte...

En mann ble skadet i en båt og ambulanse ble tilkalt. Han var nedkjølt og blødde. Lege som kom til stedet sørget ikke for at ambulanse helikopter ble tilkalt. Mannen døde senere på sykehuset av skadene. I tilsynssak rettet Fylkesmannen kritikk mot AMK for manglende opp...

En økonomidirektør i et internasjonalt konsern var utsatt for en ulykke på en fritidsreise og ble 100 prosent ufør.

NAV avslo i første omgang hans søknad om uførepensjon. Han kontaktet advokat Stig Nilsen som påklaget vedtaket. Etter klageprosess fikk han innvilget 100...

Under en minnesmarkering for en avdød leder falt en kvinne i en trapp og pådro seg kroniske nakkeplager. Hun ble sykemeldt og senere 100 prosent ufør. Tryg forsikring avviste ansvar under henvisning til manglende årsakssammenheng mellom ulykken og plagene. De to sakkyn...

Please reload

Følg oss:
  • Facebook B&W
  • LinkedIn B&W
Siste innlegg
Please reload

Filtrer med søkeord:
Please reload

Telefon: 55 90 45 60/958 15 090

Mail: nilsen@falchadvokatene.no

Kontakt:

Org.nr. 916 571 429 

Strandkaien 2A Pb. 553 Sentrum
5806 Bergen

Adresse: