Stig Nilsen

Stig Nilsen har bred erfaring innen personskadeerstatning og erstatningsrett, samt bred prosedyre erfaring fra domstolene. I tillegg arbeider han hovedsakelig innenfor områdene arbeids- trygde- og kontraktsrett. Han tar også oppdrag som bistandsadvokat.

Stig ble uteksaminert som jurist ved UIB våren 2002. Har praksis som jurist innen forsikring med hovedvekt på personskader, Fylkesskattekontor med skatt og merverdiavgift, samt som fullmektig og advokat i advokatfellesskap.

Han var partner i Preto & Co frem til han startet Advokatfirmaet Stig Nilsen AS den 01.01.2016.

 

Advokatfirmaet Stig Nilsen AS er en del av Advokatfellesskapet Falch.

 

Telefon: 55 90 45 60/958 15 090

Mail: nilsen@falchadvokatene.no

Kontakt:

Org.nr. 916 571 429 

Strandkaien 2A Pb. 553 Sentrum
5806 Bergen

Adresse: