Yrkesskade - eksplosjon - truffet av gjenstand

I en yrkesskade inntruffet i 2013 ble en mann truffet av felgplate fra et lastebildekk. Han ble påført en hodeskade og skader i ansiktet. Han ble sykemeldt og fikk senere AAP fra NAV. Medisinsk invaliditet ble i en spesialisterklæring fastsatt til 45 prosent. Han forsøkte seg i arbeid, men det var vanskelig å følge opp sjåførjobben med plagene. Han fikk dekket løpende inntektstap fra If Skadeforsikring under utredning av skaden. Etter vel 3 år valgte If å foreta et endelig erstatningsoppgjør i saken basert på 100 prosent arbeidsuførhet. Samlet erstatning i saken ble ca. kr 4 120 000 med tillegg av advokatutgifter.

Følg oss:
  • Facebook B&W
  • LinkedIn B&W
Siste innlegg
Filtrer med søkeord:

Telefon: 55 90 45 60/958 15 090

Mail: nilsen@falchadvokatene.no

Kontakt:

Org.nr. 916 571 429 

Strandkaien 2A Pb. 553 Sentrum
5806 Bergen

Adresse: