Pasientskadesak - forsørgertapserstatning

En dame oppsøkte lege på grunn av sterke hodesmerter. Hun var gravid og sykehuset avviste å utrede henne med MR grunnet svangerskapet. Hun døde senere av skadene. NPE avviste erstatning under henvisning til at det ikke forelå noen svikt. Familien kontaktet advokat Stig Nilsen. Det ble innhentet en ny sakkyndig erklæring som konkluderte med at det forelå svikt i behandlingen av henne.

Familien fikk tilkjent erstatning med kr 2 680 000. Hoveddelen av erstatningen var forsørgertapserstatning.

Please reload

Følg oss:
  • Facebook B&W
  • LinkedIn B&W
Siste innlegg
Please reload

Filtrer med søkeord:
Please reload

Telefon: 55 90 45 60/958 15 090

Mail: nilsen@falchadvokatene.no

Kontakt:

Org.nr. 916 571 429 

Strandkaien 2A Pb. 553 Sentrum
5806 Bergen

Adresse: