Trafikkulykke - risikoerstatning

En dame ble påkjørt av en bil i 2012. Hun fikk plager i ankel og ble operert for disse. Hun ble sykemeldt, men klarte å komme over i annet passende arbeid med sine plager. Gjensidige forsikring aksepterte å dekke kr 10 000 i utgifter til henne, men avslo erstatning for inntektstap. Hun kontaktet advokat Stig Nilsen. Partene ble enige om å innhente en spesialisterklæring. Erklæringen konkluderte med at det var årsakssammenheng mellom ulykken og plagene. I forhandlinger ble partene enige om oppgjør med kr 750 000 i risikoerstatning til henne.

Følg oss:
  • Facebook B&W
  • LinkedIn B&W
Siste innlegg
Filtrer med søkeord:

Telefon: 55 90 45 60/958 15 090

Mail: nilsen@falchadvokatene.no

Kontakt:

Org.nr. 916 571 429 

Strandkaien 2A Pb. 553 Sentrum
5806 Bergen

Adresse: