Trafikkulykke - supplementserstatning

En mann fra Palestina ble alvorlig skadet i en trafikkulykke i Bergen. Han fikk store hodeskader og lammelser og er varig 100 prosent pleietrengende. Han var ikke i arbeid på skadetidspunktet og det var uenighet knyttet til sannsynlighet for om han ville ha kommet i inntektsgivende arbeid eller ikke. Etter en lang prosess ble man enig med Tryg Forsikring om et samlet erstatningsoppgjør på kr 5 686 565 med tillegg av advokatutgifter. Som del av det minnelige oppgjøret ble partene enige om å legge til grunn et inntektstap basert på et alminnelig lønnsnivå. Han fikk også kompensert supplementserstatning, skatteulempe, menerstatning, utgifter og oppreisningserstatning.

Følg oss:
  • Facebook B&W
  • LinkedIn B&W
Siste innlegg
Filtrer med søkeord:

Telefon: 55 90 45 60/958 15 090

Mail: nilsen@falchadvokatene.no

Kontakt:

Org.nr. 916 571 429 

Strandkaien 2A Pb. 553 Sentrum
5806 Bergen

Adresse: