Yrkesskade - fall i trapp

Under en minnesmarkering for en avdød leder falt en kvinne i en trapp og pådro seg kroniske nakkeplager. Hun ble sykemeldt og senere 100 prosent ufør. Tryg forsikring avviste ansvar under henvisning til manglende årsakssammenheng mellom ulykken og plagene. De to sakkyndige var uenige i de medisinske vurderingene i saken. Sentralt sto vurderinger knyttet til akuttsymptomer, brosymptomer og forenlighetskriteriet. Etter en bred gjennomgang av saken var Bergen tingrett enig med henne og tilkjente henne 100 prosent erstatning for hennes inntektstap. Hun fikk også menerstatning og saksomkostninger. Samlet erstatning utgjorde kr 3 015 156.

Følg oss:
  • Facebook B&W
  • LinkedIn B&W
Siste innlegg
Filtrer med søkeord:

Telefon: 55 90 45 60/958 15 090

Mail: nilsen@falchadvokatene.no

Kontakt:

Org.nr. 916 571 429 

Strandkaien 2A Pb. 553 Sentrum
5806 Bergen

Adresse: