Yrkesskade - stålkonstruksjon over kneet

En polsk håndtverker fikk en stålkonstruksjon over det ene kneet. Han ble sykemeldt og gikk senere over på AAP. Kneplagene var ikke forenlig med videre deltakelse i arbeidslivet og han fikk innvilget 100 prosent uførepensjon fra NAV. Etter klage ble yrkesskadefordelen økt fra 80 til 100 prosent. Det ble innhentet en sakkyndig erklæring som konkluderte med en skadebetinget medisinsk invaliditet i gruppe 1.

Etter forhandlinger med Nemi Forsikring ble partene enige om 100 prosent oppgjør på ca. kr 2 000 000. Grunnet aldersfradrag utgjorde 100 prosent grunnerstatning for fremtidig inntektstap kr 1 636 244, mens øvrige poster var knyttet til lidt inntektstap, menerstatning og påførte utgifter.

Følg oss:
  • Facebook B&W
  • LinkedIn B&W
Siste innlegg
Filtrer med søkeord:

Telefon: 55 90 45 60/958 15 090

Mail: nilsen@falchadvokatene.no

Kontakt:

Org.nr. 916 571 429 

Strandkaien 2A Pb. 553 Sentrum
5806 Bergen

Adresse: