Trafikkulykke - økte erstatning med 857 prosent

En dame (73) ble skadet i en trafikkulykke. Sparebank1 forsikring (nå Fremtind) ga henne et tilbud om endelig oppgjør i saken på kr 140 000. Hun kontaktet advokat Stig Nilsen. Etter en gjennomgang av hennes situasjon kom det frem at selskapet ikke hadde tatt høyde for at hun jobbet ved siden av alderspensjonen. Hun hadde derfor krav på erstatning for lidt og fremtidig inntektstap, samt påførte utgifter og ménerstatning. Etter forhandlinger ble det nylig oppnådd enighet om et samlet erstatningsoppgjør i saken på kr 1 340 000 med tillegg av ulykkesforsikringer. Hun fikk dermed 857 prosent økning i erstatning enn selskapet hadde tilbudt som fullt oppgjør.

I tillegg fikk hun dekket alle kostnader til advokatbistand på vanlig måte.

Det kan lønne seg å bruke advokat i personskadeoppgjør. Erfaringsmessig oppnår skadelidte adskillig høyere erstatning etter at personskadeadvokat blir engasjert i saken.

Følg oss:
  • Facebook B&W
  • LinkedIn B&W
Siste innlegg
Filtrer med søkeord:

Telefon: 55 90 45 60/958 15 090

Mail: nilsen@falchadvokatene.no

Kontakt:

Org.nr. 916 571 429 

Strandkaien 2A Pb. 553 Sentrum
5806 Bergen

Adresse: