Kontaktet advokat - økte erstatningen med kr 880 879

En dame (f. 1960) var i 2017 utsatt for en yrkesskade i sitt arbeide på et kommunalt sykehjem. Etter en sykemeldingsperiode forsøkte hun seg igjen i arbeid, men det viste seg at det ikke var mulig å fortsette i arbeidet med skaden. Hun gikk over på AAP etter endt sykepengeperiode. KLP Forsikring ga henne et tilbud stort kr 58 130 som fullt oppgjør i saken. Hun tok kontakt med advokat Stig Nilsen.

I forhandlinger med forsikringsselskapet ble det inngått enighet om oppgjør etter Hovedtariffavtalen for kommunene med samlet kr 939 009. I tillegg ble advokatkostnader dekket.

I avtalen er det adgang til etteroppgjør med ytterligere 50 prosent erstatning for uførhet dersom hun senere får innvilget 100 prosent uføretrygd fra NAV. 

Det er viktig å være oppmerksom på at Hovedtariffavtalen kan gi en bedre forsikringsdekning enn yrkesskadeforsikringsloven i noen tilfeller. Ansatte i stat og kommune er dekket både av hovedtariffavtale og yrkesskadeforsikringslov.

Please reload

Følg oss:
  • Facebook B&W
  • LinkedIn B&W
Siste innlegg
Please reload

Filtrer med søkeord:
Please reload

Telefon: 55 90 45 60/958 15 090

Mail: nilsen@falchadvokatene.no

Kontakt:

Org.nr. 916 571 429 

Strandkaien 2A Pb. 553 Sentrum
5806 Bergen

Adresse: